Apie Martyną Mažvydą

MAŽVYDO 2 namai, kaip ir užsimena pavadinimas, įsikūrę Martyno Mažvydo gatvėje. Paskutinį kartą su M. Mažvydu, matyt, susidūrę buvote dar mokykloje. Tačiau visuomet puiku žinoti su savo namais susijusią istoriją, tad kviečiame atgaivinti žinias apie Martyną Mažvydą.

Apie Martyną Mažvydą

Kuo pasižymėjo Mažvydas?

M. Mažvydas – lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos – „Katekizmo“ autorius. Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia, nacionalinės kultūros simbolis. Knyga telpa į 79 puslapius. Ją sudaro lotyniškas ketureilis „Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei“, lotyniška pratarmė „Bažnyčių Lietuvoje ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė“, eiliuota lietuviška pratarmė „Knygelės pačios bylo lietuvninkump ir žemaičiump“, nedidelis elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti“, penkių dalių katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai) bei 11 giesmių giesmynėlis su gaidomis. M. Mažvydas gyveno XVI amžiuje, buvo liuteronų klebonas Karaliaučiuje, Ragainėje, propagavo lietuvių kalbą. Iš viso jis parengė, parašė, sukūrė pirmąsias 6 lietuviškas knygas ir knygeles.

Kaip atsirado M. Mažvydo
gatvės pavadinimas?

Dalyje Pilaitės gatvės pavadintos Mažosios Lietuvos gyvenviečių ir žymių veikėjų vardais: M. Mažvydo, L. Rėzos, Nidos, Karaliaučiaus, Tilžės, Ragainės, Rambyno. Idėja taip pavadinti visą kvartalą gimė suvokus, kiek daug Mažoji Lietuva davė Didžiajai Lietuvai.

Mažojoje Lietuvoje buvo išspausdinta pirmoji lietuviška knyga, pirmą kartą išversta į lietuvių kalbą visa Biblija, pasirodė pirmoji lietuvių kalbos gramatika, sukurtas pirmasis lietuviškas grožinės literatūros kūrinys (Donelaičio „Metai“), pasirodė pirmasis lietuviškas laikraštis. XIX a. antroje pusėje iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją, tuo metu valdomą Rusijos, buvo gabenama uždrausta lietuviška spauda.

Kaip atsirado Pilaitės pavadinimas?

Kaip ir būtų galima nuspėti, Pilaitė – istorinis vietovardis, kilęs iš žodžio „pilis“. Žinoma, kad XVI a. ant Pilaitės piliakalnio buvo gynybinė–reprezentacinė pilis, tačiau 1655 m. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei kovojant su Maskva pilis buvo sugriauta ir nebeatstatyta. Be to, istorikai teigia, kad greta yra buvusios dvi gyvenvietės – Papilėnai ir Papilaičiai, taip pat žyminčios vietą prie pilies.

Mažvydo 2